💬 Sorunlar çözülmek içindir: Destek süreçleri

Bir ürün yöneticisi olarak satış sonrası destek süreçlerinin ürünün yaşam döngüsü adına en önemli aşamalardan olduğuna inanıyorum. Bu sebeple de destek ekiplerine yakın durmaya çalışırım. Diğer yandan, kendi aldığım hizmetlerde sorun yaşadığımda da olabildiğince karşımdakine empatiyle yaklaşıp,…